Česká hlava přijímá nominace

Ilustrační foto.
Zdroj: www.ceskahlava.cz
Neděle 26. květen 2019, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Čeští vědci a studenti vysokých škol se i letos mohou ucházet o ocenění Česká hlava. Osmnáctý ročník soutěže vyhlásila stejnojmenná společnost spolu s Úřadem vlády České republiky, ceny budou uděleny celkem v pěti kategoriích. Přihlášky lze zasílat do konce června.

Nejvyšší tuzemské ocenění za vědu – Národní cenu vlády Česká hlava – loni získal olomoucký rostlinný genetik a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Jaroslav Doležel. S Univerzitou Palackého je spjata i Česká hlava 2008, chemik Pavel Hobza, který kromě Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR působí i v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů a na katedře fyzikální chemie přírodovědecké fakulty.

V rámci soutěže lze navrhovat kandidáty i do dalších čtyř kategorií: Cena Invence, Cena Industrie, Doctorandus za technické vědy a Doctorandus za přírodní vědy, Cena společnosti VEOLIA.

„Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.
Realizátor projektu si vyhrazuje právo soutěžní kategorii zrušit nebo nevyhlásit,“ stojí mimo jiné ve statutu soutěže. Podrobné informace jsou dostupné zde.

Česká hlava vznikla před 18 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Antonínem Holým s cílem vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž. Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti a pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Zpět