Článek v New Biotechnology je nejcitovanější prací

Repro: CRH
Pondělí 28. prosinec 2020, 16:25 – Text: Martina Šaradínová

Velmi příznivou zprávu obdrželi v těchto dnech z redakce časopisu New Biotechnology autoři článku Phytohormones and polyamines regulate plant stress responses by altering GABA pathway. Díky velkému zájmu odborné veřejnosti se stala publikace nejcitovanější prací posledních dvou let v tomto oficiálním časopise Evropské biotechnologické federace.

„Váš článek byl od svého vydání citován 49krát a stažen v 3969 případech. Znamená to, že je nejcitovanějším článkem posledních dvou let,“ sdělil autorskému týmu editor časopisu.

Podle autorů z oddělení chemické biologie a genetiky se jedná o přehledový článek popisující možná propojení mezi účinkem fytohormonů a polyaminů v regulaci odpovědi rostlin na stres skrze modulaci metabolismu kyseliny γ-aminomáselné (GABA).

„Máme z této zprávy obrovskou radost, zvláště když článek, zřejmě kvůli své originalitě, narážel na prvotní nezájem ze strany renomovaných časopisů,“ řekla korespondenční autorka článku Nuria De Diego.

Zpět