CRH mělo zástupce na Asijském biotechnologickém kongresu

Ilustrační foto.
Zdroj: www.acb2019.tw
pátek 19. červenec 2019, 14:36 – Text: Martina Šaradínová

O genetickém vylepšování vlastností ječmene hovořil ředitel CRH Ivo Frébort na 14. Asijském biotechnologickém kongresu, který se na počátku července konal nedaleko města Tchaj-pej na Tchaj-wanu. Na mezinárodním setkání se zhruba tisícovkou účastníků však nezastupoval pouze olomouckou vědu, ale především z pozice člena výkonného výboru Evropskou biotechnologickou federaci (EFB). Vedle sdílení informací a hledání nových cest v oblasti biotechnologií bylo totiž posláním kongresu užší propojení evropské a asijské vědy.

Profesor Frébort se zúčastnil Asijského biotechnologického kongresu, jehož pořadatelem byla Asijská biotechnologická federace (AFOB), potřetí. Na předchozím kongresu před dvěma lety v Thajsku byl klíčovým řečníkem, letos vystoupil jako jediný Čech se zvanou přednáškou. Do vědeckého programu se zapojila přednáškou i Jitka Frébortová z Oddělení chemické biologie a genetiky CRH a v posterové sekci se představil Carlos Diaz z Oddělení molekulární biologie CRH.

„Prezentoval jsem historii naší práce v oblasti genetického vylepšování ječmene. Velkou pozornost jsem věnoval robotické fenotypizaci, jíž se v poslední době věnujeme. Především jsem se ale zaměřil na navazování kontaktů s vědci a sbližování Evropské biotechnologické federace s její partnerskou asijskou organizací,“ uvedl Frébort.

Evropská biotechnologická federace uzavřela v roce 2014 memorandum o spolupráci s Asijskou biotechnologickou federací. Od té doby se spolupráce prohlubuje, mimo jiné i vzájemnou účastí čelních představitelů obou federací na bienálních biotechnologických kongresech.  EFB letos na Tchaj-wanu  poprvé zastupoval i prezident Mathias Uhlén a tři viceprezidenti.

„Je důležité oba světy v oblasti biotechnologií propojit. Asijská věda velmi pokročila, působí tam celá řada mladých začínajících vědců, jejichž kvalita výrazně stoupá. Je potřeba na tuto situaci zareagovat, sdílet informace a společně hledat nová řešení globálních problémů.  V mnohém se v Asii můžeme inspirovat, například systém přenosu výsledků vědy do praxe mají výrazně pružnější,“ doplnil Frébort.

Jedním z konkrétních výsledků jeho účasti na kongresu je dohodnutá návštěva prezidenta Asijské biotechnologické federace v České republice - Praze a Olomouci. Profesor Wen-Chien Lee zavítá do CRH i na Univerzitu Palackého letos v září.

Asijský biotechnologický kongres představuje platformu pro setkání výzkumných pracovníků a mladých vědců z celého světa, kteří prezentují nové poznatky a diskutují  o budoucnosti biotechnologií. Vědci se věnují celé řadě důležitých oblastí od aplikované mikrobiologie, lékařské biotechnologie, nanotechnologie, biomateriálů až po medicínu či syntetickou biologii.

Zpět