CzPPN chce proniknout na cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur

Ilustrační foto: Martina Šaradínová
Čtvrtek 19. prosinec 2019, 15:14 – Text: Martina Šaradínová

Prosadit Českou síť pro rostlinnou fenotypizaci (CzPPN – Czech Plant Phenotyping Network) do strategického dokumentu s názvem Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 bylo hlavním cílem setkání, které se uskutečnilo v polovině prosince v CRH. Sešli se na něm zástupci olomouckého vědeckého centra, CEITEC a společnosti Photon Systems Instruments (PSI) s vedoucím Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR Janem Radošem.

„Česká platforma pro rostlinnou fenotypizaci  je pro nás cesta k větší integraci s dalšími výzkumnými centry i průmyslovými partnery. Pokud bychom se stali podporovanou infrastrukturou v rámci Cestovní mapy ČR, umožnilo by nám to ještě větší integraci i v rámci Evropy. Proto jsme zástupci ministerstva zemědělství naši platformu představili a uvedli argumenty, proč bychom měli být na mapu zařazeni,“ uvedl organizátor setkání Lukáš Spíchal z CRH.

Česká národní platforma pro rostlinnou fenotypizaci je součástí evropského projektu ESFRI-EMPHASIS, jenž sdružuje 23 evropských zemí. Projekt je nyní v implementační a měl by vstoupit do operační fáze, kdy je už nutné vědět, jaká je podpora ze strany účastnických států. Jedním s výsledků olomouckého setkání je i příslib, že se Jan Radoš v únoru zúčastní jako pozorovatel web konference projektu ESFRI-EMPHASIS.

Cestovní mapa byla vypracována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s 6 expertními pracovními skupinami. Přináší mimo jiné strategický model pojetí agendy podpory velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v období nadcházejícího víceletého rámce 2016-2022. Tento model bude založen na kombinaci výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace (účelová podpora velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace) s prostředky Evropských strukturálních a investičních fondů, které budou v uvedeném časovém období čerpány prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Memorandum o spolupráci a vytvoření výzkumné infrastruktury podepsali zástupci Masarykovy univerzity (CEITEC), Univerzity Palackého (CRH) společnosti Photon Systems Instruments letos v únoru.

Zpět