Evropskou biotechnologickou federaci povede člen Vědecké rady CRH Jeff Cole

Budoucí prezident EFB Jeff Cole je pravidelným hostem olomouckých konferencí Green for Good.
Foto: Ota Blahoušek
Středa 29. leden 2020, 8:49 – Text: Martina Šaradínová

Vedení Evropské biotechnologické federace (EFB) se od ledna příštího roku ujme dlouholetý viceprezident a člen Vědecké rady Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) Jeff A. Cole. V závěru ledna o tom rozhodli členové řídicího výboru EFB, který jednal v Barceloně za účasti ředitele CRH Ivo Fréborta.

Emeritní profesor mikrobiologie Univerzity v Birminghamu Jeff A. Cole byl prezidentem EFB zvolen jednomyslně. Ve funkci vystřídá švédského mikrobiologa Mathiase Uhléna, který neziskovou organizaci vedl od roku 2015.

„Věřím, že v Olomouci dobře známý Jeff Cole bude skvělý prezident a bude dále rozvíjet dosavadní aktivity EFB. Jednou z priorit je zapojit se do odborné debaty o změně evropské legislativy týkající se nových genomických technik. Stávající předpisy neodrážejí současný rychlý technologický pokrok, blokují výzkum a mohou tak výrazně poškodit evropskou společnost, zemědělství i životní prostředí,“ uvedl Frébort, který bude v únoru EFB zastupovat na jednání Evropské komise v Bruselu a dále se podílet na vypracování odborného posudku v rámci dotazníkového šetření zadaného Directorate-General for Health an Food Safety – DG SANTE.

Kromě volby prezidenta byla na programu jednání řídicího výboru EFB i změna organizační struktury. Dosavadních pět oborových sekcí nahradí od roku 2021 šest, možná sedm divizí, od nichž si vedení slibuje zefektivnění řízení a lepší koordinaci aktivit.  „Novinkou je vytvoření divize rostlinných,  potravinářských a zemědělských biotechnologií a možné zřízení divize medicínských biotechnologií. Členové řídicího výboru EFB zvolili nominační komise, které navrhnou vhodné kandidáty na vedoucí jednotlivých divizí. První zasedání vedení nových divizí se uskuteční na přelomu června a července u příležitosti Evropského biotechnologického kongresu v Maastrichtu,“ uvedla Michaela Holecová z českého zastoupení EFB, které sídlí právě v CRH.

Řídicí výbor EFB, jehož členem je také zástupce mezinárodního poradního panelu CRH Roland Wohlgemuth, schválil rovněž zprávu o hospodaření EFB za loňský rok a rozpočet na rok 2020. Jedním z důležitých témat byla i příprava vědeckého programu maastrichtského kongresu a přijetí rozhodnutí o konání kongresu v roce 2022 ve francouzském Toulouse.

Evropská biotechnologická federace je nezisková organizace, která sdružuje národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce. Má 80 členů z řad institucí z celé Evropy a přes 30 tisíc členů z řad odborníků. Jejím hlavním smyslem je propagace a podpora rozvoje biotechnologií v Evropě.

Zpět