Fytochemik Ondřej Novák je opět na seznamu nejcitovanějších vědců světa

Zdroj: https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/
Středa 25. listopad 2020, 22:45 – Text: Martina Šaradínová

Celkem čtyři vědci spjatí s Univerzitou Palackého figurují v seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers 2020. Stejně jako v předchozích letech se na něj zařadili fytochemik Ondřej Novák a chemici Rajender Varma, Radek Zbořil a Patrik Schmuki. České vědecké instituce a univerzity zastupuje v seznamu vydaném americkou společností Clarivate Analytics celkem deset vědců, českou vědu ale reprezentují i další vědci působící v zahraničí. 

Seznam Highly Cited Researchers 2020 obsahuje zhruba 6200 jmen výzkumníků z více než 60 zemí, kteří působí v 21 výzkumných oblastech, případně napříč nimi. Jedná se o osobnosti, jejichž práce měly velký dopad na vědeckou komunitu a byly mimořádně citovány. V prestižním seznamu figuruje také 26 nositelů Nobelovy ceny. Seznam vznikl na základě analýzy publikací z let 2009 až 2019 podle databáze Web of Science.

Potřetí se do prestižní společnosti probojoval fytochemik Ondřej Novák z Laboratoře růstových regulátorů, společného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, které je součástí olomouckého Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

„Umístit se potřetí v žebříčku vysoce citovaných vědců je zavazující a současně potěšující. Není to jen můj osobní úspěch, ale jde o ocenění práce i mých studentů, kolegů a spolupracovníků z naší univerzity i Akademie věd ČR,“ řekl odborník na analýzu rostlinných hormonů Novák.

Univerzitu Palackého zastupují také tři chemici - odborník na nanomateriálový výzkum Radek Zbořil, který působí v nově vzniklém Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) a také na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. V CATRIN a na Univerzitě Friedricha Alexandra v německém Erlangenu působí profesor Patrik Schmuki. Proslavil se přípravou fotoaktivních polovodičových materiálů, které nacházejí uplatnění například v technologiích solárního štěpení vody pro využití v tzv. zelené energetice. Již několik let je mezi Highly Cited Researchers také renomovaný chemik Rajender Varma, který se věnuje využití nanotechnologií v environmentálních aplikacích a katalýze. Kromě UP pracuje také v Agentuře pro ochranu životního prostředí v americkém Cincinnati.

Tuzemskou vědu reprezentují v seznamu také kardiolog Petr Widimský, ekologové Petr Pyšek, Jan Pergl a již zesnulý Vojtěch Jarošík, mikrobiolog Petr Baldrian či botanik Roman Pavela. Botanický ústav AV ČR a Jihočeskou univerzitu zastupuje Francessco de Bello, Vysoké učení technické v Brně Jiří Jaromír Klemeš.

Seznamu jako každoročně dominují Spojené státy americké, které zde reprezentuje přes 2600 vědců. Prudký nárůst potvrzuje Čína zastoupená 710 výzkumníky. Velká Británie má v seznamu 513 jmen, Německo 345, Rakousko 39. Polsko zastupují na prestižní listině čtyři výzkumníci, Slovensko a Maďarsko pouze dva.

Zpět