Jubilejní Vědecká rada CRH představila CATRIN

Jubilejní 20. jednání Vědecké rady CRH.
Fotot: Martina Šaradínová
Pátek 18. září 2020, 7:54 – Text: Martina Šaradínová

Poněkud netradiční program mělo jubilejní 20. zasedání Vědecké rady Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), které se  uskutečnilo 16. září. Mimo jiné se na ní představila vědecká centra vstupující do vysokoškolského ústavu CATRIN, který na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Palackého zahájí svoji činnost 1. října.

„Centrum regionu Haná v letošním roce završuje úspěšnou etapu svého rozvoje a vstupuje do nové, pod hlavičkou CATRIN. Jsem rád, že jsme naše jubileum mohli oslavit u příležitosti založení CATRIN a že se k nám přidali zástupci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Ústavu molekulární a translační medicíny. Představení výzkumných programů všech tří výzkumných center potvrdilo jejich špičkovou vědeckou úroveň a nastínilo možnosti dalšího rozvoje a prohlubování vzájemné spolupráce. Během relativně krátké doby od svého vzniku získala všechna tři centra řadu prioritních výsledků a stala se z nich mezinárodně respektovaná pracoviště,“ uvedl vědecký ředitel CRH a vedoucí olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR Jaroslav Doležel.

Sdružení tří vědeckých center do jednoho výzkumného ústavu podle něj podpoří jejich další rozvoj a umožní účast na velkých mezinárodních projektech. „Na tuto novou etapu jsme připraveni a věříme, že budeme úspěšní,“ doplnil profesor Doležel.

Centrum regionu Haná sdružuje vědecké týmy Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého, Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Vědecká  rada CRH  je  poradním  orgánem  ředitele CRH ve  věcech  přípravy  a  realizace vědní politiky a navrhuje hlavní směry a cíle výzkumu včetně transferu výsledků výzkumu do aplikační sféry. Má 13 členů, z toho pět externích.  

Zpět