Konference Green for Good otevřela nová témata i dveře ke spolupráci

Fotogalerie: Ota Blahoušek
Úterý 18. červen 2019, 16:52 – Text: Martina Šaradínová

S novými trendy v oblasti rostlinných biotechnologií, genetiky, genomiky či biochemie rostlin se seznamovalo na 150 účastníků mezinárodní konference Plant Biotechnology: Green for Good V, kterou od 10. do 13. června pořádalo v Olomouci Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) ve spolupráci Evropskou biotechnologickou federací (EFB). Podle zástupců obou institucí se i díky vynikajícím přednášejícím podařilo proměnit konferenci v uznávanou vědeckou událost.

„Oproti předchozímu ročníku se kvalita přednášek opět zvýšila, což je velmi potěšitelné. Témata vzbudila velký zájem a podnítila diskuzi. Zkusili jsme nové programové sekce a toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Příznivou odezvu měla i prohlídka našeho vědeckého centra. Jeho prestiž roste,“ uvedl ředitel CRH a hlavní organizátor konference Ivo Frébort.

Spokojenost s programem i organizací vyjádřil i viceprezident EFB Jeff Cole. „Děkuji všem účastníkům i těm, kteří konferenci připravovali. Bylo skvělé zde být, navzájem si vyměňovat poznatky a zkušenosti a inspirovat naše mladší kolegy. Doufám, že se všichni potkáme na konferenci Green for Good VI,“ uvedl.

K nejvýznamnějším hostům patřil odborník na sekvenování genomů obilovin Nils Stein z IPK Gatersleben a Univerzity v Göttingenu, který se postaral o úvodní přednášku s názvem „From genome to pan-genome in barley and wheat“.  Ačkoliv s vědci z CRH, respektive olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR dlouhodobě spolupracuje, konferenci i vědecké centrum v holickém areálu navštívil poprvé. „Jeho účast na konferenci mi udělala velkou radost, byla to návštěva přítele a kolegy, s nímž jsme vždy měli nejlepší vztahy. Společně jsme se podíleli na prestižních projektech včetně sekvenování genomu ječmene či genomu žita. Interakce byla vždy velmi neformální a přátelská. Velmi mě potěšil i jeho velmi dobrý dojem z našeho centra. Byl nadšený z toho, jak dobře jsme vybaveni, a možná ho to bude motivovat ještě k intenzivnější spolupráci,“ řekl vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel.

Velmi podnětnou přednášku pronesl Sunghwa Choe z Seoul National University v Jižní Koreji, který svůj odborný zájem soustředí zejména na editování genomu metodou CRISPR. Na konferenci zastupoval Asijskou biotechnologickou federaci, jež úzce spolupracuje s EFB.  „Jeho přednáška mě velmi mile překvapila. Jeho vystoupení i následná diskuze s ním otevřely prostor pro vzájemnou spolupráci,“ doplnil Frébort.

K výrazným osobnostem patřil i Miltos Tsiantis, jeden z ředitelů Ústavu Maxe Plancka pro výzkum šlechtění rostlin v Kolíně nad Rýnem. Klíčovým řečníkem byl rovněž Kyle Lancaster z prestižní Cornell University v USA,  jehož účast na konferenci finančně podpořilo Velvyslanectví USA v České republice. „Tato konference je poněkud mimo oblast mého výzkumu, takže pro mě bylo zajímavé dozvědět se, co se děje v jiných oborech. Doufám, že účastníci konference si všimli toho, co jsme v naší laboratoři schopni řešit, a že jim třeba můžeme pomoct při řešení jejich vědeckých problémů. Ve své přednášce jsem chtěl upozornit na to, že technologie se sice snaží mít určitým způsobem pod kontrolou přírodní procesy. Nicméně pokud těmto procesům dobře neporozumíme, těžko s nimi můžeme něco dělat,“ prozradil v závěru konference vědec, který se věnuje problematice fixace dusíku v půdě, takzvané nitrifikaci.

Konference se konala pod záštitou Olomouckého kraje a s podporou Univerzity Palackého. „Univerzita klade velký důraz nejen na samotný výzkum, ale i přenos výsledků do aplikační i státní sféry.  V oblasti biotechnologií se jedná o řešení základních úkolů lidstva, takže určitě naše vědce v tomto směru povzbuzujeme. Vědecká centra, která jsou spjata s přírodovědeckou fakultou a jsou na konferenci zastoupena, patří k rodinnému stříbru, k tomu, na co jsme opravdu hrdí.  Skutečnosti, že ředitel CRH je členem vedení Evropské biotechnologické federace a dává do této akce tolik energie, si určitě velmi vážíme a konferenci podporujeme,“ uvedla prorektorka Hana Marešová. Ocenila, že poprvé se do programu zapojili i vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) v rámci sekce Udržitelné technologie pro životní prostředí.

Konference se zúčastnilo na 150 vědců a studentů z 20 zemí světa, zaznělo 35 odborných přednášek a bylo prezentováno 86 posterů. Odborníci se věnovali biotechnologiím zemědělských plodin, vztahu mezi rostlinami a mikroorganismy, genetice a genomice rostlin, molekulárnímu farmaření a genetickému inženýrství, možnostem zlepšování kvality potravin a krmiv nebo vztahy mezi rostlinami a životním prostředím. Jedním z úkolů jejich setkání bylo hledat cesty, jak přispět k řešení důležitých globálních problémů včetně zajištění dostatku potravin pro stále rostoucí populaci. Novinkou byl i Grantový a publikační workshop.

Zpět