Mateřské instituce CRH figurují mezi nejlepšími výzkumnými organizacemi v ČR

Logo RVVI: Repro CRH
Čtvrtek 14. květen 2020, 22:28 – Text: Martina Šaradínová

Všechny tři partnerské instituce tvořící Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum obdržely v rámci hodnocení výzkumných organizací Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) podle Metodiky 2017+ „známku“ vynikající. Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav experimentální botaniky (ÚEB)  AV ČR a i Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV)po dvou letech implementace hodnocení figurují v nejvyšší ze čtyř skupin škálování výzkumných institucí v ČR. O zařazení rozhodla kvalita jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

CRH sdružuje týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť ÚEB a VÚRV. „Je potěšující vidět, že všechny tři instituce, které se před 13 lety rozhodly v Olomouci vytvořit společné centrum, patří do kategorie A. Jsem přesvědčen, že svým dílem k tomu přispěla i vzájemná spolupráce výzkumných týmů v rámci centra,“ komentoval hodnocení partnerských institucí ředitel CRH Ivo Frébort.

Indikativní škálování výzkumných organizací, jež jsou institucionálně financovány, je výsledkem společného jednání – tzv. tripartit (zástupců poskytovatele, RVVI a odboru Rady, odborných panelů a přizvaných odborníků). Má sloužit zejména výzkumným organizacím k zjištění kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku. Podrobné informace jsou dostupné zde.

Univerzita Palackého dle hodnocení RVVI vykazuje vyrovnaný výkon v širokém spektru přírodovědných oborů, které jsou z hlediska mezinárodního srovnání na vynikající úrovni: biologie, chemie, fyzika, vědy o Zemi, matematika. Mnoho vynikajících výsledků má v nanotechnologiích, materiálovém a environmentálním inženýrství a biotechnologiích.

V případě Výzkumného ústavu rostlinné výroby byly kladně hodnoceny výstupy bibliometrické analýzy této instituce. Za výhodu je považováno i multidisciplinární zaměření ústavu, který primárně cílí na aplikační výstupy.

 

A‘ – Vynikající (excellent)

Ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi.

Zpět