Mezi laureáty Ceny ředitele CRH se prosadilo více mladých vědců

Cenu ředitele CRH si laureáti převzali na jednání Vědecké rady CRH.
Fotogalerie: Ota Blahoušek
Čtvrtek 12. prosinec 2019, 15:51 – Text: Martina Šaradínová

Celkem 19 autorů významných vědeckých publikací, grantů a výsledků ve smluvním výzkumu získalo Cenu ředitele Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) 2019 za excelenci. Laureáti své práce představili na zasedání Vědecké rady CRH dne 9. prosince. Významné zastoupení mezi laureáty měli doktorandi.

Celkem bylo nominováno 20 publikací, uděleno bylo deset ocenění. Ve čtyřech případech byla cena udělena za soubor dvou až tří článků. „Při výběru jsme přihlíželi zejména ke kvalitě časopisu, v němž byl článek publikován. Zohledňovali jsme také to, zda měl autor nominováno více prací. Je potěšující, že v porovnání s předchozími lety jsme mohli ocenit více prací našich doktorandů. Šlo o celou polovinu oceněných v kategorii Publikace,“ uvedl ředitel CRH Ivo Frébort.

Ocenění již tradičně získávají také držitelé grantů. Letos jich bylo nominováno šest, ocenění získalo pět řešitelů. Cenu za smluvní výzkum obdržel Roman Kouřil z oddělení biofyziky. Seznam všech oceněných je dostupný zde.

Členové Vědecké rady CRH získali rovněž informace o řešení projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to projektu Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje z výzvy Excelentní výzkum a projektu Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií – Předaplikační výzkum pro ITI. Hovořilo se i o perspektivách vědeckého centra.

Zpět