Ministr zemědělství udělí ceny za výzkum

Zdroj: MZe
Pondělí 22. únor 2021, 10:38 – Text: Martina Šaradínová

Ministerstvo zemědělství (MZe) ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo pro rok 2021 soutěž O ceny ministra zemědělství za nejlepší realizované výsledky ve výzkumu financovaném ze zdrojů Mze. Ocenění lze získat ve dvou kategoriích. Návrhy se přijímají do 19. března.

Stejně jako v předchozích letech bude i pro rok 2021 udělena Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. „Cílem ocenění je podpora tvůrčí aktivity vědeckých pracovnic a pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství a přenosu těchto výsledků do praxe,“ uvádí se ve Statutu a jednacím řádu soutěže. Celková výše ocenění na daný rok je 240.000 a je odstupňována dle pořadí nejlepších vyhodnocených výsledků.

Ministr zemědělství udělí rovněž ceny pro mladé vědkyně a vědce do 35 let věku. Výsledek musí tematicky náležet do některé z klíčových oblastí, jimiž jsou udržitelné hospodářství s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství a lesnictví a udržitelná produkce potravin.

Podrobnosti najdete zde.

Zpět