Odborníci popsali stav bioekonomiky v tuzemsku a nastínili možnosti rozvoje

Ilustrační foto: Martina Šaradínová
Středa 30. září 2020, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Současný stav a perspektivy bioekonomiky v České republice popisuje článek v časopise New Biotechnology. Jeho spoluautory jsou ředitel CRH Ivo Frébort a Michaela Holecová z CRH i další členové Platformy pro bioekonomiku České republiky, na jejímž zářijovém jednání byla publikace představena.

„Jedná se o první práci svého druhu v tuzemsku. Národní strategii pro bioekonomiku Česká republika zatím nemá, k dispozici jsou jen dílčí strategie. Naším cílem proto bylo popsat současný stav bioekonomiky v různých odvětvích hospodářství, od zemědělství až například po potravinářský či farmaceutický průmysl. Vyčíslili jsme také podíl bioekonomiky v jednotlivých odvětvích a definovali nejsilnější ´hráče´, kteří přicházejí s inovativními technologiemi,“ uvedla místopředsedkyně Platformy pro bioekonomiku Michaela Holecová z CRH. 

Autoři v článku nazvaném Current state and future directions of bioeconomy in the Czech Republic definovali i možnosti pro další rozvoj bioekonomiky. Ty vidí mimo jiné v nových metodách šlechtění rostlin, které umožňují přesnou úpravu genomu a které mohou přispět ke zvýšené produkci hospodářsky významných plodin s požadovanými vlastnostmi.

„Tyto plodiny jsou následně nejen zdrojem potravy, ale například slouží jako krmivo, pro výrobu energie nebo jako biomasa. Proto je nutné zasadit se o změnu evropské legislativy, která nyní členským státům Evropské unie zakazuje pěstování geneticky modifikovaných organismů. Tuto změnu podporuje nejen řadu vědců z celé Evropy, ale například i Evropská biotechnologická federace,“ uvedl biochemik Frébort.

Jednou z důležitých podmínek pro rozvoj bioekonomiky v tuzemsku je podle autorů rovněž koordinace postupu jednotlivých rezortních ministerstev. Platforma pro bioekonomiku proto bude iniciovat zřízení mezirezotního orgánu, nebo pověření jednoho ministerstva, které by jednotný postup zajišťovalo.

„Záměrem platformy je také udržovat a navazovat nové kontakty s progresivními bioekonomickými subjekty, zejména v rámci EU, ale i mimo ni. Cílem bude podpora a zvýšení úrovně vnitrostátních bioekonomických činností na nadprůměrnou úroveň ve srovnání se stávajícími evropskými iniciativami. Platforma bude hledat způsoby, jak zvýšit finanční podporu pro vybrané bioekonomické činnosti a tím přispět k dosažení cílů inovační strategie,“ doplnil předseda Platformy pro bioekonomiku ČR a další z autorů článku Miroslav Hájek z České zemědělské univerzity.

Zpět