Ondřej Novák je podruhé na seznamu Highly Cited Researchers

Repro: CRH
středa 20. listopad 2019, 15:35 – Text: Martina Šaradínová

Analytický chemik a fytochemik Ondřej Novák z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jež je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, figuruje v letošním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers. Seznam každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics v USA. Do vybrané společnosti jednoho procenta nejcitovanějších vědců se olomoucký vědec dostal už druhým rokem po sobě.

„Fakt, že již podruhé patřím do skupiny vysoce citovaných vědců, přijímám s obrovskou pokorou. Děkuji všem kolegům z Laboratoře růstových regulátorů i dalším spolupracovníkům ze zahraničí, bez jejichž zapojení bych nemohl být součástí tohoto prestižního žebříčku,“ komentoval úspěch Novák, který je zařazen do kategorie Plant and Animal Science. Tato kategorie zmiňuje jména 206 vědců pocházejících z různých biologických oborů, například rostlinného biologa Jiří Frimla, který se nedávno stal laureátem Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 v oboru biologie.

Seznam Highly Cited Researchers 2019 obsahuje přes 6000 jmen výzkumníků ze zhruba 60 zemí, mezi nimi je i 23 laureátů Nobelovy ceny. Jedná se o vědce, kteří ve 21 výzkumných oblastech, popřípadě napříč nimi, vzbudili svými pracemi ohlas a dosáhli značné citovanosti. Seznam vznikl na základě analýzy publikací z let 2008 až 2018 podle databáze Web of Science. Ta u odborníka na analýzu rostlinných hormonů Ondřej Nováka uvádí 326 publikací s 6931 citacemi. Jeho H-index činí 44.

S Univerzitou Palackého jsou spjati ještě dva vědci uvedení  v Highly Cited Researchers, a to chemici Radek Zbořil a Rajender Varma z RCPTM. Českou vědu reprezentuje v seznamu také kardiolog Petr Widimský, ekologové Petr Pyšek, Jan Pergl a již zesnulý Vojtěch Jarošík, chemik Martin Pumera, mikrobiolog Petr Baldrian nebo botanik Roman Pavela. Do seznamu byli zařazeni také čtyři zahraniční vědci působící v ústavech Akademie věd ČR.

Celkové výsledky jsou dostupné na https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/.

Zpět