Profesor Šamaj je novým členem Učenej spoločnosti Slovenska

Profesor Jozef Šamaj.
Foto: Ota Blahoušek
Úterý 17. prosinec 2019, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Biolog a vedoucí oddělení buněčné biologie Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) Jozef Šamaj je novým členem Učenej spoločnosti Slovenska. Rozhodli o tom s výraznou podporou účastníci valného shromáždění společnosti, kteří na jednání 9. prosince zvolili do svých řad pět nových vědeckých posil.

„Cítím se velmi poctěn a je to pro mne velké vyznamenání, protože získat uznání doma při mnohaletém působení v zahraničí není jednoduché. Zároveň si myslím, že je to v podstatě ocenění tvůrčí práce celého mého vědeckého týmu, a proto bych chtěl všem svým kolegům srdečně poděkovat za příkladnou spolupráci. Bez nich by to nebylo možné. Aktivně se snažím udržovat kontakty se slovenskou vědou a několik mých nejlepších spolupracovníků a studentů pochází právě ze Slovenska. V Olomouci se nám v posledních devíti letech díky vědeckému zápalu, úžasné píli a enormnímu nasazení celého mezinárodního týmu podařilo z gruntu vybudovat unikátní pracoviště s celosvětovým renomé a založit nový studijní obor,“ uvedl profesor Šamaj.

Absolvent oboru Všeobecná biologie na Univerzitě Komenského má bohaté zahraniční zkušenosti, získal prestižní postdoktorandská stipendia na univerzitách v Toulouse, Bonnu a Vídni. Dlouhodobě pracoval jako vedoucí vědecký pracovník v Ústavu genetiky a biotechnologií rostlin Slovenské akademie věd a následně sedm let jako vedoucí skupiny a docent na Institute of Cellular and Molecular Botany na Univerzitě v Bonnu. Od roku 2010 je vedoucím oddělení CRH. Ve výzkumu se zaměřuje na oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, proteomiky, signalizace, cytoskeletonu, vezikulárního transportu, endocytózy a stresu u rostlin. Je editorem šesti knih (z toho 5 ve vydavatelství Springer), národním reprezentantem v International Plant Proteomics Organization, členem několika vědeckých společností a redakčních rad odborných časopisů. Je autorem více než 190 publikací, které mají přes 6000 citací. Jeho h-index činí 43.

Učená spoločnosť Slovenska má v současné době kolem 60 řádných, 45 emeritních a devět čestných členů. Společnost podporuje rozvoj vědy a šíření vědeckých poznatků, podílí se na reprezentaci slovenské vědy doma i v zahraničí, vyjadřuje se k směřování vědy ve Slovenské republice a spolupracuje s jinými učenými společnostmi.

Zpět