Projekt Národního programu udržitelnosti získal vynikající hodnocení

Ilustrační foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 25. duben 2019, 14:49 – Text: Martina Šaradínová

Hodnocení „vynikající“ získalo CRH v závěrečném oponentním řízení k projektu Udržitelný rozvoj výzkumu Centrum regionu Haná Národního programu udržitelnosti I. Definitivně se tak uzavřelo pětileté období, během nějž pracovníci CRH splnili všechny vytyčené cíle.

„Nejvyšší možné hodnocení ze čtyřbodové škály nás nesmírně těší. Oponentní rada konstatovala, že jsme splnili všechny stanovené cíle, finanční prostředky vynaložené v průběhu řešení projektu odpovídají dosaženým výsledkům  a jejich čerpání bylo účelné. Rád bych poděkoval všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli,“ uvedl ředitel CRH a hlavní řešitel projektu Ivo Frébort.

Oproti původnímu plánu se během řešení projektu podařilo výrazně překročit počet publikací a patentů. Výsledky měly široký dopad na mezinárodní vědeckou komunitu, celkem vědci zpracovali v letech 2014-2018 přes 700 publikací, které mají podle Web of Science přes 12 tisíc citací. Na přírodovědecké fakultě vznikly dva nové studijní obory ­– bakalářský a navazující magisterský obor Biotechnologie a genové inženýrství studuje v současné době 74 a navazující magisterský obor Fyziologie rostlin šest studentů.

Projekt přispěl ke zvýšení vědeckého výkonu Univerzity Palackého i posílení vazeb na spolupracující špičková vědecká centra a zastupování ČR při Evropské biotechnologické federaci. Oponentní řízení se uskutečnilo 23. dubna a členy oponentské rady byli zástupci ministerstva školství, akademické i komerční sféry.  

Zpět