Univerzity pořádají online diskuzi o změně klimatu

Univerzity připravily debatu odborníků o naší adaptaci na změnu klimatu.
Grafika: Žurnál UP
Středa 9. září 2020, 8:00 – Text: Andrea Wantulová

Jaké problémy spojené s klimatickou změnou má před sebou planeta? Které z nich se bezprostředně dotknou České republiky? Jakým způsobem se země připravuje a jak adaptační strategie vnímají odborníci z různých oblastí? Na tyto i další otázky odpoví diskuze, která se uskuteční 21. září na Ostravské univerzitě a jejímž spoluorganizátorem je i Univerzita Palackého.

Adaptace na klimatickou změnu bude hlavním tématem diskuzního setkání, které proběhne od 16 hodin v aule Ostravské univerzity. V živě streamované diskuzi prostřednictvím magazínu Universitas.cz se setkají názory Hany Šantrůčkové, půdní bioložky z Jihočeské univerzity, Aleše Pečinky, rostlinného genetika z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Petra Marady, ekologického zemědělce a laureáta Ceny Josefa Vavrouška, Anny Paskové, zástupkyně ministerstva životního prostředí, Radima Tolasze z Českého hydrometeorologického ústavu a Tomáše Dvorského, vodohospodáře z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Diskuzi bude moderovat Jan Hradecký, geomorfolog a děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Diskuzní setkání se bude konat v aule Ostravské univerzity a dle aktuálních opatření bude přístupné veřejnosti. Kapacita auly je sice omezená, ale diskuzi bude možné sledovat také online prostřednictvím magazínu Universitas.cz.

Debata je součástí společného projektu českých univerzit, které chtějí posílit svou roli v oblasti společenské odpovědnosti. První z nich se konala v červnu v Brně a uvedla celé téma společenské odpovědnosti univerzit (přečtěte si článek na Universitas.cz s výstupy, záznam najdete zde). Druhé diskuzní setkání je připraveno na 17. září v Praze a jeho tématem bude role univerzit v krizi. Online stream budete moci sledovat na Universitas.cz od 13 hodin. Třetí, prozatím poslední debata letošního roku z této série, bude právě ostravské setkání u tématu adaptace na klimatickou změnu. Pokud nestihnete 21. září v 16 hodin živý stream, záznam celé diskuze i reportáž z diskuze najdete rovněž na magazínu Universitas.cz už několik dní po konání diskuze.

Za organizací ostravského diskuzního setkání stojí vedle Ostravské univerzity také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita, Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Debata se koná v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.

Zpět