Výroční zpráva bilancuje rok 2018

úterý 16. duben 2019, 14:57 – Text: Martina Šaradínová

S bilancí minulého roku, ale i hlavními cíli a směry vývoje v dalším období seznamuje Výroční zpráva 2018 Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

„Již osmá Výroční zpráva je plná dobrých zpráv o činnostech a úspěších CRH. Potvrzují jeho výsadní postavení v oblasti rostlinných věd v České republice a respektovanou roli v mezinárodním měřítku,“ uvedl vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel, který rok 2018 považuje v dosavadní historii vědeckého centra za jeden z nejúspěšnějších.

Ředitel CRH Ivo Frébort jako hlavní cíle pro další období rozvoje centra vytyčil udržení vysoké kvality vědy a výzkumu a rozvoj nových interdisciplinárních směrů, zapojení se do vzdělávání studentů a výraznou mezinárodní orientaci a partnerství, aktivní participaci na rozvoji regionu a zprostředkovávání výsledků vědeckého výzkumu odborné i laické veřejnosti. Definoval i opatření, která jsou pro naplnění cílů nezbytná. Výroční zpráva nabízí přehled činnosti jednotlivých oddělení, výčet publikací, řešené granty či významné akce.

Výroční zpráva je dostupná zde

Zpět