O centru

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) je vědecké pracoviště zaměřené na výzkum rostlin a vývoj rostlinných biotechnologií, které sdružuje výzkumné týmy Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby v. v. i. Zdejší vědci patří ke světové špičce v oblasti čtení dědičné informace ječmene, pšenice a dalších rostlin důležitých pro výživu stále rostoucí lidské populace. Na základě výsledků základního výzkumu navrhují postupy, které umožňují šlechtitelům získat odrůdy nové generace s požadovanými vlastnostmi, zejména vyšším výnosem a odolností vůči suchu, výkyvům teplot a dalším stresovým faktorům.

Vědecké centrum bylo vybudováno v letech 2010 až 2013 v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2010 - 2013 za zhruba 807,8 milionu korun. Téměř 200 vědeckých pracovníků se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu.

Kontaktní údaje

Šlechtitelů 241/27
783 71, Olomouc - Holice

+420 585 634 979

crh@upol.cz

 

Organizační struktura

Vědecký ředitel CRH

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Vědecký ředitel CRH, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

dolezel@ueb.cas.cz

+420 585 238 703

Narozen 1954; Ing. v oboru Zahradnictví, 1978, Vysoká škola zemědělská v Brně; CSc. v oboru Genetika, 1983, Československá akademie věd, Praha; postdok 1985-1986, ENEA, C.R.E. Casaccia, Řím, Itálie; DrSc. v oboru Genetika, 2001, Akademie věd České republiky, Praha; profesor pro obor Molekulární biologie a genetika, 2013, Masarykova univerzita, Brno.

Jaroslav Doležel působí od roku 1983 jako vědecký pracovník na Ústavu experimentální botaniky a od roku 1997 je vedoucím olomouckého pracoviště tohoto ústavu. Od roku 1992 přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současné době předměty Cytotaxonomie a cytogenetika, Anatomie genomu a Cytometrické techniky. Od roku 2010 je vědeckým ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a mimo jiné je členem Vědecké rady AVČR a předsedou vědecké rady GA ČR.

Jeho výzkumná činnost je zaměřena na studium struktury, evoluce a funkce genomu rostlin s cílem získat poznatky potřebné pro aplikaci molekulárních a biotechnologických metod ve šlechtění zemědělských plodin. Jeho tým se mimo jiné podílel na sekvenování složitých genomů pšenice a ječmene (WoS: 300+ publikací, 13000+ citací, h-index 54, editor tří knih).

Jaroslav Doležel byl řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu více než 20 projektů, včetně projektů EU. Od roku 2004 je členem Učené společnosti ČR, v roce 2014 obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v roce 2018 získal Národní cenu vlády Česká hlava za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi.

ORCID: 0000-0002-6263-0492

Představenstvo a Rada CRH

prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.
předseda Rady CRH a člen Představenstva Rady CRH
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
+420 585 631 001, rektor@upol.cz

RNDr. Martin VÁGNER, CSc.
člen Představenstva Rady CRH
Ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 225 106 453, vagner@ueb.cas.cz

RNDr. Mikuláš MADARAS, Ph.D.
člen Představenstva Rady CRH
Ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
+420 233 022 353, madaras@vurv.cz

Doc. RNDr. Martin KUBALA, Ph.D.
člen Představenstva Rady CRH
Děkan Přírodovědecké fakulty UP
+420 585 634 001, martin.kubala@upol.cz

RNDr. Ladislav ŠNEVAJS
člen Rady CRH
Zástupce Statutárního města Olomouc
+420 585 513 445, ladislav.snevajs@olomouc.eu

JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ
člen Rady CRH
Zástupce Olomouckého kraje
+420 585 508 280, v.lichnovsky@olkraj.cz

Mgr. Jan RADOŠ
člen Rady CRH
Zástupce Ministerstva zemědělství ČR
+420 221 812 107, jan.rados@mze.cz

Vědecká rada CRH

prof. Ing. Jaroslav DOLEŽEL, DrSc.
Předseda Vědecké rady CRH
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+420 585 205 852, dolezel@ueb.cas.cz

prof. RNDr. Ivo FRÉBORT, CSc., Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 922, ivo.frebort@upol.cz

prof. RNDr. Jozef ŠAMAJ, DrSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 978, jozef.samaj@upol.cz

prof. RNDr. Petr ILÍK, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 153, petr.ilik@upol.cz

prof. Ing. Miroslav STRNAD, CSc., DSc.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+ 420 585 634 850, strnad@ueb.cas.cz

prof. Mgr. Marek ŠEBELA, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci
+ 420 585 634 927, marek.sebela@upol.cz

Mgr. Jan BARTOŠ, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
+420 585 205 881, bartos@ueb.cas.cz

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
+420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz

prof. Ing. Olga VALENTOVÁ, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
+420 220 443 027, olga.valentova@vscht.cz

prof. RNDr. Jiří FAJKUS, CSc.
Masarykova univerzita, Brno
+420 549 494 003, fajkus@sci.muni.cz

doc. Ing. Antonín DREISEITL, CSc.
Agrotest fyto, s .r. o. a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.
+420 573 317 139, dreiseitl.antonin@vukrom.cz

prof. Jeffrey A. COLE
Prezident Evropské biotechnologické federace (EFB)
j.a.cole@bham.ac.uk

ing. Jan BŘEZINA
Bývalý poslanec Evropského parlamentu
brezina@janbrezina.cz

Mezinárodní poradní panel

Prof. Richard M. Napier
University of Warwick, Coventry, United Kingdom

Prof. Dr. Heribert Hirt
King Abdullah University of Sciences and Technology, Thuwal, Saudi Arabia

Sebastien Praud
Biogemma, Clermont-Ferrand, France

Dr. Roland Wohlgemuth
Technical University Lodz, Poland

Prof. Dr. Nils Stein
Liebniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)