Oddělení chemické biologie a genetiky UP

Hlavní směry výzkumu oddělení zahrnují zejména přípravu nových nízkomolekulárních organických látek, které mohou specificky interagovat s klíčovými proteiny signálních a regulačních drah v buňce, studium jejich biologické aktivity a také vývoj vhodných metod testování a jejich zavedení do rutinního, většinou robotizovaného screeningu stávajících chemických knihoven, přírodních látek, extraktů z rostlin, mikroorganismů a rovněž nově připravovaných derivátů. Identita a čistota nově připravených derivátů (zejména fytohormonů, rostlinných růstových regulátorů a biostimulantů), včetně látek fluorescenčně či izotopově značených, je testována souborem fyzikálně chemických metod včetně hmotnostní spektrometrie při vysokém rozlišení a nukleární magnetické rezonance.

Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.

Vedoucí oddělení, Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 940, karel.dolezal@upol.cz

Působí od roku 1996 jako vědecký pracovník v Laboratoři růstových regulátorů PřF UP & ÚEB AV ČR v.v.i. v Olomouci. Vzdělání získal na Univerzitě Palackého v Olomouci na Přírodovědecké fakultě v oboru anorganické chemie a na Lékařské fakultě v oboru molekulární biologie. Jeho vědecké zaměření je syntéza vícesubstituovaných purinových derivátů, vztah mezi jejich chemickou strukturou a biologickou aktivitou, analytická chemie cytokininů a dalších rostlinných hormonů. Je autorem či spoluautorem více než 140 původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a více než 65 udělených patentů, v posledních 10 letech byl nebo je řešitelem nebo spoluřešitelem devíti grantových projektů. Je editorem a členem redakční rady časopisů Plant Growth Regulation, South African Journal of Botany a International Journal of Molecular Sciences.

Vzdělání:

 • 1985 - 1990 - Mgr. v oboru anorganická chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 1992 - 1996 - Dr. v oboru molekulární biologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2014 - DSc. v oboru biologicko-ekologických věd, Akademie věd České republiky

Zaměstnání:

 • 1990 - 1992 - výzkumný pracovník ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu pícninářském, Troubsko u Brna, Výzkumná stanice Zubří
 • 1992 - dosud - vědecký pracovník ÚEB AV ČR, Olomouc
 • 1996 - dosud - vědecký pracovník v Laboratoři růstových regulátorů PřF UP & ÚEB AV ČR, Olomouc
 • 2011 - dosud - senior researcher, vedoucí Oddělení chemické biologie a genetiky, Centrum regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum

Vědecké zaměření:

 • syntéza vícesubstituovaných purinových derivátů, vztah mezi jejich chemickou strukturou a biologickou aktivitou, analytická chemie cytokininů a dalších rostlinných hormonů - HPLC, imunoafinitní chromatografie, hmotnostní spektrometrie, biosyntéza a metabolismus aromatických a isoprenoidních cytokininů
 • publikoval 110 článků v mezinárodních časopisech (WOS) (3 219 citací dle WOS, 2 852 bez autocitací, h-index = 28)
 • autor nebo spoluautor 50 udělených patentů a 4 nových patentových přihlášek

Praxe v zahraničí:

 • 1996 - 1997 (6 m): Bayreuth University, Bayreuth, Německo, post-doc
 • 1997 - 1999 (12 m): Swedish Agriculture University Umeå, Umeå, Švédsko, post-doc
 • několik kratších studijních pobytů

Členství:

 • editor a člen redakční rady časopisu Plant Growth Regulation (Springer, IF 2 333), South African Journal of Botany (Elsevier, IF 1 244)

Granty a projekty:

 • řešitel nebo spoluřešitel 9 grantových projektů (GAČR, NAZV, IGA AV ČR)

Zaměstnanci

Mgr. Karel DOLEŽAL, Dr., DSc.

Vedoucí oddělení, Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 940, karel.dolezal@upol.cz

doc. RNDr. Jitka FRÉBORTOVÁ, Ph.D.

Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 871, jitka.frebortova@upol.cz

Mgr. Lucie PLÍHALOVÁ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 940, lucie.szucova@upol.cz

Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.

Vedoucí výzkumný pracovník, Laboratoř růstových regulátorů, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 585 634 853, ondrej.novak@upol.cz

Mgr. Lukáš SPÍCHAL, Ph.D.

Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 855, lukas.spichal@upol.cz

Ing. Radoslav KOPRNA, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 945, radoslav.koprna@upol.cz

Mgr. Jiří GRÚZ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 632 173, jiri.gruz@upol.cz

RNDr. Tomáš GUCKÝ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 784, tomas.gucky@upol.cz

RNDr. Marek ZATLOUKAL, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 953, marek.zatloukal@upol.cz

Mgr. Lucie RÁROVÁ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 854, lucie.rarova@upol.cz

Mgr. Aleš PĚNČÍK, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, ales.pencik@upol.cz

Mgr. Markéta GEMROTOVÁ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, marketa.gemrotova@upol.cz

Mgr. Tibor BÉRES, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 860, tibor.beres@upol.cz

Mgr. Václav MIK, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 785, vaclav.mik@upol.cz

Mgr. Tomáš POSPÍŠIL, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 786, t.pospisil@upol.cz

Nuria De DIEGO, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 830, nuria.de@upol.cz

Mgr. Jan HUMPLÍK

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 945, jan.humplik@upol.cz

Mgr. Jana KLÁSKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, jana.klaskova@upol.cz

Mgr. Lenka PLAČKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 861, lenka.plackova@upol.cz

Mgr. Lucia GALLOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, lucia.gallova@upol.cz

Bc.Ing. Václav BAZGIER

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 769, vaclav.bazgier@upol.cz

Mgr. Hana KOZUBÍKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 783, hana.kozubikova@upol.cz

Mgr. Veronika ŠUBERTOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 914, veronika.subertova@upol.cz

Mgr. Ondřej BÍBA

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 632 173, ondrej.biba@upol.cz

Mgr. Jan ŠIMURA

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, jan.simura@upol.cz

Mgr. Hana VYLÍČILOVÁ (MALEČKOVÁ)

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 783, hana.vylicilova@upol.cz

Mgr. Kristýna FLOKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, kristyna.flokova@upol.cz

Mgr. Jaroslav NISLER, Ph.D.

Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 585 634 784, jaroslav.nisler@upol.cz

Mgr. Jana ŠIROKÁ

Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, jana.siroka@upol.cz

Ing. Petra AMAKOROVÁ

Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 858, petra.amakorova@upol.cz

Ing. Michaela ŠUBRTOVÁ

Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 632 173, michaela.subrtova@upol.cz

Miloslava ŠUBOVÁ

Technička v biologii, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 830, miloslava.subova@upol.cz

Mgr. Veronika TUREČKOVÁ, Ph.D.

Odborná pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, veronika.tureckova@upol.cz

Jarmila BALONOVÁ

Laborantka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 830, jarmila.balonova@upol.cz

Ing. Tereza KUBICOVÁ

Sekretářka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 670, +420 585 634 941, tereza.kubicova@upol.cz

Mgr. Dominika HÁJKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 856, dominika.hajkova@upol.cz

Ing. Jan LAZECKÝ

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 945, jan.lazecky@upol.cz

Asta ŽUKAUSKAITE, Dr.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 670, astazukauskaite@gmail.com

Mgr. Eva ŘEZNÍČKOVÁ

Vědecká pracovnice, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 585 634 914, eva.reznickova@upol.cz

Mgr. Radek JORDA, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 854, radek.jorda@upol.cz

Mgr. Veronika MALÍNKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 783, veronika.malinkova@upol.cz

Mgr. Jana OKLEŠŤKOVÁ, Ph.D.

Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 853, jana.oklestkova@upol.cz

Ing. Jaromír MIKULÍK, Ph.D.

Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, jaromir.mikulik@upol.cz

Mgr. Karel DOLEŽAL, Dr., DSc.

Vedoucí oddělení, Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 940, karel.dolezal@upol.cz

doc. RNDr. Jitka FRÉBORTOVÁ, Ph.D.

Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 871, jitka.frebortova@upol.cz

Mgr. Lucie PLÍHALOVÁ (SZÜČOVÁ), Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 940, lucie.szucova@upol.cz

Mgr. Ondřej NOVÁK, Ph.D.

Vedoucí výzkumný pracovník, Laboratoř růstových regulátorů, Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 585 634 853, ondrej.novak@upol.cz

Mgr. Lukáš SPÍCHAL, Ph.D.

Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 855, lukas.spichal@upol.cz

Ing. Radoslav KOPRNA, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 945, radoslav.koprna@upol.cz

Mgr. Jiří GRÚZ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 632 173, jiri.gruz@upol.cz

RNDr. Tomáš GUCKÝ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 784, tomas.gucky@upol.cz

RNDr. Marek ZATLOUKAL, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 953, marek.zatloukal@upol.cz

Mgr. Lucie RÁROVÁ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 854, lucie.rarova@upol.cz

Mgr. Aleš PĚNČÍK, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, ales.pencik@upol.cz

Mgr. Markéta GEMROTOVÁ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, marketa.gemrotova@upol.cz

Mgr. Tibor BÉRES, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 860, tibor.beres@upol.cz

Mgr. Václav MIK, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 785, vaclav.mik@upol.cz

Mgr. Tomáš POSPÍŠIL, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 786, t.pospisil@upol.cz

Nuria De DIEGO, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 830, nuria.de@upol.cz

Mgr. Jan HUMPLÍK

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 945, jan.humplik@upol.cz

Mgr. Jana KLÁSKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, jana.klaskova@upol.cz

Mgr. Lenka PLAČKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 861, lenka.plackova@upol.cz

Mgr. Lucia GALLOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, lucia.gallova@upol.cz

Bc.Ing. Václav BAZGIER

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 769, vaclav.bazgier@upol.cz

Mgr. Hana KOZUBÍKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 783, hana.kozubikova@upol.cz

Mgr. Veronika ŠUBERTOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 914, veronika.subertova@upol.cz

Mgr. Ondřej BÍBA

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 632 173, ondrej.biba@upol.cz

Mgr. Jan ŠIMURA

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, jan.simura@upol.cz

Mgr. Hana VYLÍČILOVÁ (MALEČKOVÁ)

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 783, hana.vylicilova@upol.cz

Mgr. Kristýna FLOKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, kristyna.flokova@upol.cz

Mgr. Jaroslav NISLER, Ph.D.

Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 585 634 784, jaroslav.nisler@upol.cz

Mgr. Jana ŠIROKÁ

Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 899, jana.siroka@upol.cz

Ing. Petra AMAKOROVÁ

Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 858, petra.amakorova@upol.cz

Ing. Michaela ŠUBRTOVÁ

Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 632 173, michaela.subrtova@upol.cz

Miloslava ŠUBOVÁ

Technička v biologii, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 830, miloslava.subova@upol.cz

Mgr. Veronika TUREČKOVÁ, Ph.D.

Odborná pracovnice, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, veronika.tureckova@upol.cz

Jarmila BALONOVÁ

Laborantka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 830, jarmila.balonova@upol.cz

Ing. Tereza KUBICOVÁ

Sekretářka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 670, +420 585 634 941, tereza.kubicova@upol.cz

Mgr. Dominika HÁJKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 856, dominika.hajkova@upol.cz

Ing. Jan LAZECKÝ

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 945, jan.lazecky@upol.cz

Asta ŽUKAUSKAITE, Dr.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 670, astazukauskaite@gmail.com

Mgr. Eva ŘEZNÍČKOVÁ

Vědecká pracovnice, Laboratoř růstových regulátorů , Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
+420 585 634 914, eva.reznickova@upol.cz

Mgr. Radek JORDA, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 854, radek.jorda@upol.cz

Mgr. Veronika MALÍNKOVÁ

Ph.D. studentka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 783, veronika.malinkova@upol.cz

Mgr. Jana OKLEŠŤKOVÁ, Ph.D.

Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 853, jana.oklestkova@upol.cz

Ing. Jaromír MIKULÍK, Ph.D.

Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 862, jaromir.mikulik@upol.cz

Zaměstnanci

Mgr. Karel DOLEŽAL, Dr., DSc.

Vedoucí oddělení, Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 940, karel.dolezal@upol.cz

doc. RNDr. Jitka FRÉBORTOVÁ, Ph.D.

Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 871, jitka.frebortova@upol.cz

Mgr. Pavel MAZURA, Ph.D.

Senior researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 899, pavel.mazura@upol.cz

Mgr. Lukáš SPÍCHAL, Ph.D.

Senior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 855, lukas.spichal@upol.cz

Nuria De DIEGO, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 830, nuria.de@upol.cz

Mgr. Markéta GEMROTOVÁ  - RD

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 899, marketa.gemrotova@upol.cz

Mgr. Jan HUMPLÍK

Junior researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 945, jan.humplik@upol.cz

RNDr. Lucie JANOVSKÁ, Ph.D.

Junior researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585632416, lucie.janovska@upol.cz

Mgr. Michal KARADY, Ph.D.

Junior researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 858, michal.karady@upol.cz

Mgr. Pavel KLIMEŠ, Ph.D.

Junior researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 899, pavel.klimes@upol.cz 

Ing. Radoslav KOPRNA, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 945, radoslav.koprna@upol.cz

Mgr. Václav MIK, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 785, vaclav.mik@upol.cz

Mgr. Jaroslav NISLER, Ph.D.

Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 784, jaroslav.nisler@upol.cz

Mgr. Aleš PĚNČÍK, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 862, ales.pencik@upol.cz

Mgr. Ondřej PLÍHAL, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 373, ondrej.plihal@upol.cz

Mgr. Lucie PLÍHALOVÁ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 940, lucie.plihalova@upol.cz

Mgr. Kateřina PODLEŠÁKOVÁ, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 852, katerina.podlesakova@upol.cz

Mgr. Tomáš POSPÍŠIL, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 786, tomas.pospisil@upol.cz

Mgr. Zdeněk ŠPÍŠEK, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 945, zdenek.spisek@upol.cz

RNDr. Marek ZATLOUKAL, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 953, marek.zatloukal@upol.cz

Chao ZHANG, Ph.D.

Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého +420 585 634 784, chao.zhang@upol.cz

Mgr. Magdaléna BRYKSOVÁ

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 783, magdalena.bryksova@upol.cz

Mgr. Noemi BUCHAROVÁ

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 896, noemi.bucharova@upol.cz

Alba Esteban HERNANDIZ, MSc.

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 852, alba.estebanhernandiz@upol.cz

Mgr. Martin HÖNIG

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 784, martin.honig@upol.cz

Mgr. Adéla HÝLOVÁ

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 63 4852, adela.hylova@upol.cz

Mgr. Barbora PAŘÍZKOVÁ         

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 63 4861, barbora.parizkova@upol.cz

Mgr. Michal POLÁK         

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 852, michal.polak@upol.cz

Mgr. Ivan PETŘÍK 

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 63 4861, ivan.petrik@upol.cz 

Mgr. Pavla ŠIMUROVÁ    

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 905, pavla.simurova@upol.cz

Lydia UGENA GARCIA-CONSUEGRA MSc.

Ph.D. student, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 852, lydia.ugena@upol.cz

Jarmila BALONOVÁ

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 830, jarmila.balonova@upol.cz

Ing. Jana KOČÍŘOVÁ

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 63 783, jana.kocirova@upol.cz

Ing. Tereza KUBICOVÁ SKUTKOVÁ

Sekretářka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 670, tereza.kubicova@upol.cz

Bc. Petr KUCZMAN

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 945, petr.kuczman@upol.cz

Ing. Jan LAZECKÝ

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 945, jan.lazecky@upol.cz

Iria MANEIRO

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 852, iria.maneiro@upol.cz

Mgr. Jana NOSKOVÁ       

Vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 899, jana.noskova@upol.cz

Mgr. Hana OMÁMIKOVÁ

vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 944, hana.omamikova@upol.cz

Mgr. Zuzana PĚKNÁ         

vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 899, zuzana.pekna@upol.cz

Lien YU-CHEN, MBA

Sekretářka, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 670, yuchen.lien@upol.cz

Ing. Hana SVOBODOVÁ

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 634 861, hana.svobodova@upol.cz

František ŠKAŘUPA

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 585 631 471, frantisek.skarupa@upol.cz

Mgr. Karolína WOJEWODOVÁ

Odborný technický pracovník, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého
+420 725 269 606, karolina.wojewodova@upol.cz