Oddělení molekulární biologie UP

Tolerance vůči nepříznivým růstovým podmínkám a zvýšení výnosu tvoří dva nejdůležitější cíle moderního zemědělství. Obilniny, ze kterých se vyrábí potraviny, krmivo nebo například biopaliva, představují nejrozšířenější skupinu pěstovaných plodin po celém světě. Výzkum oddělení molekulární biologie se zaměřuje na ječmen a vylepšování jeho vlastností skrze transformaci rostlin a za použití velmi specifické a efektivní metody CRISPR-Cas9 vedenou RNA. Využíváme tři možné přístupy. Zaprvé je to screening krajových odrůd a dědičných druhů ječmene rostoucích v nepříznivých podmínkách a následná aplikace poznatků na odrůdy používané v současném zemědělství. Zadruhé je možné zkoumat a charakterizovat v ječmeni geny, které u jiných druhů hrají roli v toleranci vůči stresu nebo zvyšování výnosu. Ty mohou být potom potlačeny, pokud spouštějí náchylnost vůči stresu, nebo naopak zapnuty, pokud způsobují vůči stresu rezistenci. Zatřetí studujeme vývoj kořenového systému ječmene. Ač skryté, jsou kořeny nesmírně důležité. Zajišťují zakotvení v půdě a převážně absorpci vody a živin potřebných pro růst a vývoj rostliny. Teoretické porozumění utváření kořenového systému pomůže k vývoji nových odrůd ječmene s takzvanými superkořeny schopnými efektivněji využít přirozené zdroje z půdy.

Druhou osu výzkumu oddělení molekulární biologie tvoří využití ječmene jako inkubátoru pro vznik sloučenin s léčebným potenciálem. Výzkumníkům se mimo jiné podařilo vytvořit a rafinovat efektivní alternativu k antibiotikům. V současné době pracují na vylepšování podmínek produkce a rafinace těchto látek. Znalosti budou přeneseny do dalších cílů, například do vakcín.

www.prf.upol.cz/department-of-molecular-biology/

Véronique Bergougnoux-Fojtík, Ph.D.

Vedoucí oddělení, Junior Researcher, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
+420 585 634 731, veronique.bergougnoux@upol.cz

Véronique Bergougnoux-Fojtík získala titul Ph.D. na Univerzitě Jean Monnet v Saint-Etienne ve Francii v roce 2005. V letech 2005-2007 pracovala jako asistentka výzkumu na UMR-INRA / INH / Université d'Angers ve Francii a od roku 2007 působila jako postdok na Katedře buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V lednu 2012 získala pozici juniorského výzkumného pracovníka v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.