Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR

Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin je součástí Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. se sídlem v Praze. Toto světově uznávané pracoviště se věnuje především studiu dědičné informace zemědělských plodin a podílí se na získávání nových poznatků a na vývoji nejmodernějších metod, které přispívají ke šlechtění nových odrůd. Právě vyšlechtění odolnějších plodin s lepšími vlastnostmi je klíčové pro zajištění dostatku kvalitních potravin pro budoucí generace. Tým Centra strukturní a funkční genomiky rostlin se velkou měrou podílel na přečtení dědičné informace pšenice, ječmene, žita, hrachu a dalších druhů rostlin. V současnosti je jejich důležitým výzkumným směrem uspořádání dědičné informace v trojrozměrném prostoru buněčného jádra a jeho vliv na vlastnosti rostlin a na jejich reakce na faktory vnějšího prostředí. V rámci pomoci rozvojovým zemím vědecký tým dlouhodobě studuje dědičnou informaci banánovníku a ve spolupráci s africkými zeměmi pomáhá při zavádění nejnovějších molekulárních metod při jeho šlechtění.

olomouc.ueb.cas.cz

prof. Ing. Jaroslav Doležel, Dr.Sc.

Vedoucí skupiny
+420 585 238 703, dolezel@ueb.cas.cz

Je vědeckým ředitelem Centra a současně vedoucím výzkumného programu Nové materiály a metody šlechtění rostlin. Od roku 1983 je zaměstnán v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v. v. i. Jeho hlavním vědeckým zaměřením je struktura a evoluce rostlinných genomů, aplikace průtokové cytometrie k analýze jaderného genomu, mapování a sekvenování genomů zemědělsky významných plodin. Během své vědecké kariéry absolvoval celou řadu odborných stáží a je autorem více než 150 článků v impaktovaných časopisech, editorem dvou knih a řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu u více než 20 projektů. V roce 2018 získal Národní cenu Česká hlava.

Vzdělání:

 • Vysoká škola zemědělská, Agronomická fakulta, Brno - titul Ing. (1978)
 • vědecká aspirantura pro obor genetika v Ústavu experimentální botaniky ČSAV - titul CSc. (1983)
 • obhajoba doktorské disertační práce pro obor genetika na AV ČR - titul DrSc. (2001)
 • habilitace pro obor botanika (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) - titul Doc. (2001)
 • profesor pro obor molekulární biologie a genetika, Masarykova univerzita v Brně (2013)

Zaměstnání:

 • 1983 - 1985 - Ústav experimentální botaniky, oddělení rostlinných biotechnologií, Olomouc, vědecký pracovník
 • 1985 - 1986 - Studijní pobyt, ENEA, C.R.E. Casaccia, Itálie
 • 1986 - 1994 - Ústav experimentální botaniky, oddělení rostlinných biotechnologií, Olomouc, samostatný vědecký pracovník
 • 1994 - dosud - Ústav experimentální botaniky, Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie, vedoucí
 • 1997 - dosud - Vedoucí olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky
 • 1992 - 2002 - Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra buněčné biologie a genetiky
 • 2002 - dosud - Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra buněčné biologie a genetiky, docent
 • 2010 - dosud - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Ústav experimentální botaniky, Olomouc, vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin a vědecký ředitel Centra regionu Haná

Vědecké zaměření:

 • struktura a evoluce genomu rostlin, aplikace průtokové cytometrie pro analýzu jaderného genomu, analýza molekulární organizace rostlinných chromozómů, výzkum chromozomové genomiky pro podporu mapování a sekvenování komplexních genomů zemědělských plodin, interakce a evoluce rodičovských genomů hybridních a polyploidních rostlin
 • editoval dvě vědecké publikace a vydal přes 150 článků, které mají více než 3300 citací dle ISI WoS, h-index = 29

Praxe v zahraničí:

 • 1985 - 1986 - 1 rok postdoc na ENEA, C.R.E. Casaccia, Itálie
 • 1987 - 1997 - 12 krátkodobých (1 týden - 4 měsíce) pobytů v 7 zemích, přednášky na 12 studijních pobytech (Itálie, Malajsie, Thajsko, Polsko, Rakousko, Uruguay); pozvání na 32 přednášek na zahraničních univerzitách a výzkumných institucích; pozvání na 24 přednášek na mezinárodních konferencích v zahraničí; FAO/IAEA expert v oboru rostlinné genetiky a biotechnologie, programy technické spolupráce s rozvojovými zeměmi
 • 1998 - 2007 - Předseda Pracovní skupiny pro genetiku a šlechtění Globálního programu pro šlechtění banánovníku (PROMUSA, Montpellier, Francie)
 • 2005 - dosud - Člen řídícího výboru Světového konsorcia pro genomiku banánovníku (Montpellier, France)
 • 2005 - dosud - Člen výboru Mezinárodního konsorcia pro sekvenování genomu pšenice

Granty a projekty:

 • hlavní řešitel a/nebo člen týmu 22 národních (GA ČR, MŠMT, NAZV) a mezinárodních projektů (NSF a USDA v USA)
 • vedoucí výzkumného programu Nové materiály a metody šlechtění rostlin v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)