Fytochemie

Pracovníci výzkumné skupiny Fytochemie se věnují chemické analýze rostlin a rostlinných produktů. Pomocí extrakčních a destilačních metod izolují primární a sekundární metabolity, případně prvky. Jako metody koncové analýzy používají molekulovou spektrometrii, hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem, kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii a kapilární elektroforézu v kombinaci s různými detekčními systémy (UV/VIS, MS, FL, ELSD). Takto získávají informace o obsahu prvků, malých organických kyselin, aminokyselin, mastných kyselin, cukrů, fruktanů, některých vitamínů, terpenoidů, fenolických látek, glukosinolátů, kanabinoidů, polyaminů, cytokininů a strigolaktonů v relevantním biologickém materiálu. Získaná data nacházejí uplatnění jak v oblasti základního výzkumu (biochemie a fyziologie rostlin), tak i při hodnocení kvality genetických zdrojů rostlin, rostlinných produktů pro aplikovaný výzkum či při hodnocení kvality potravin. 

https://www.catrin.com/cs/vyzkumne-skupiny/fytochemie/

 

doc. RNDr. Petr Tarkowski, PhD.

Vedoucí skupiny
+420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz

Vystudoval obory Analytická chemie a Botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia působil na Švédské zemědělské univerzitě v Umeå. V CRH pracuje od roku 2010 jako senior researcher. V roce 2015 se stal vedoucím oddělení Centrální laboratoře a podpora výzkumu a současně Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.). Věnuje se studiu přírodních látek izolovaných z rostlin a bakterií, vývoji analytických metod studia fytohormonů, jejich chemickým a biochemickým přeměnám, případně výskytu a interakcím mezi fytohormony. V poslední době se zabývá studiem konopí a konopných produktů. Je členem několika národních a mezinárodních odborných společností, vědeckých rad, autorem a spoluautorem více než 50 vědeckých prací.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)