Fyzikální biologie

Výzkumný tým skupiny Fyzikální biologie se zabývá především studiem stresu rostlin, a to zejména v souvislosti s fotosyntézou. Zaměřujeme se na strukturní analýzu fotosyntetických proteinových komplexů pomocí elektronové mikroskopie, tvorbu a detekci reaktivních forem kyslíku a stanovení míry oxidativního poškození in vivo. Změny ve fotosyntéze sledujeme pomocí měření gazometrických parametrů (rychlost asimilace CO2 a vývin O2) a parametrů chlorofylové fluorescence. Používáme také metody stanovení vodního stavu rostlin (psychrometrie, tlaková komůrka) a měříme šíření elektrických potenciálů v rostlinách. Významně se podílíme na vývoji nových metod a protokolů pro automatizovanou analýzu růstu a vývoje rostlin v rámci velkokapacitního fenotypování rostlin. Experimentálně získaná data teoreticky simulujeme na základě matematických modelů popisujících fyzikální podstatu daných procesů. Věnujeme se také studiu strukturně-funkčních vlastnosti nukleových kyselin. Zajímají nás především modifikace DNA způsobené cytostatiky odvozenými od komplexů přechodných kovů (platina, ruthenium, osmium). Skupina se zabývá i vývojem fluorescenčních nanoklastrů pro zobrazování biologických systémů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)