Ředitelem Výzkumného ústavu rostlinné výroby je Mikuláš Madaras

Mikuláš Madaras se dnes ujal funkce ředitele Výzkumného ústavu rotslinné výroby, v.v.i.
Foto: Romana Bocková, VÚRV
Pondělí 1. únor 2021, 10:16 – Text: Martina Šaradínová

Vedení Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) se dnes ujal Mikuláš Madaras. Do funkce ředitele ho na návrh rady ústavu jmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Mým hlavním zájmem je, aby ústav vedl odborník. Proto jsem na návrh rady jmenoval pana Madarase, který má bohaté pracovní zkušenosti z oboru i přímo z výzkumného ústavu. Věřím, že ve vedení instituce dosáhne úspěchu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Nový ředitel VÚRV Mikuláš Madaras vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, Fakultu přírodních věd a v roce 1999 začal pracovat ve Výskumném ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Slovensku. Od roku 2008 pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kde mimo jiné působil na pozici náměstka ředitele pro vědu a výzkum.

Pro výběrové řízení na pozici ředitele výzkumného ústavu byla sestavena komise složená ze zástupců ministerstva zemědělství, dozorčí rady a rady VÚRV. Ze šesti uchazečů vybrala nového ředitele na základě odborných a manažerských schopností a jím navržené koncepce rozvoje instituce, jejíž příprava a prezentace byla součástí výběrového řízení.

Zpět