Zájemci mohou podpořit petici za změnu evropské legislativy v oblasti GMO

Ilustrační foto: archiv CRH
Středa 11. březen 2020, 12:13 – Text: Martina Šaradínová

Občanská iniciativa studentů Grow scientific progress: crops matter! pořádá celoevropskou petici za změnu legislativy Evropské unie v oblasti editování genomu a nových genomických technik. Zájemci ji mohou podepsat na odkaze https://eci.ec.europa.eu/011/public/#/screen/home. Pokud se podaří do 25. července letošního roku shromáždit milion podpisů přívrženců změny, bude muset podle organizátorů petice Evropská komise ve věci jednat. 

Zástupci studentské iniciativy označují stávající GMO legislativu v EU za zastaralou. Požadují vylepšení definic i jejich další doplnění a zjednodušení schvalovacího procesu pro nové techniky šlechtění, jejichž produkty neobsahují rekombinantní DNA jako například u transgenních organismů. Petici, která byla registrována Evropskou komisí, může podpořit každý dospělý občan Evropské unie.

Ke změně legislativy týkající se geneticky modifikovaných plodin vyzvali loni i vědci ze 121 evropských institucí. Chtějí, aby použití nových metod úpravy genomu, jako například CRISPR, nepodléhalo směrnicím o GMO. Připojili se k nim i čeští výzkumníci včetně vědců z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Jeho ředitel Ivo Frébort a vědecký ředitel Jaroslav Doležel dokonce požádali již v prosinci 2018, v reakci na rozhodnutí Evropského soudního dvora, předsedu vlády a další české politiky o to, aby se zasadili o změnu evropské legislativy v této oblasti. Právní předpisy EU o GMO podle odborníků neodrážejí současný stav vědeckých poznatků. Rostliny, které prošly jednoduchými a cílenými úpravami genomu pomocí přesného šlechtění CRISPR a které neobsahují cizí geny, jsou přinejmenším stejně bezpečné, jako kdyby byly odvozeny od klasických technik šlechtění.

„Zatímco ve světě neustále přibývá států, které tyto moderní technologie povolují, Evropa zůstává zakonzervovaná. Každým měsícem se tak zvyšuje propast mezi ní a progresivními zeměmi, což se může velmi negativně projevit na evropském zemědělství, produkci a kvalitě potravin a také na životním prostředí,“ shodují se oba ředitelé. Profesor Frébort se jako zástupce Evropské biotechnologické federace, která rovněž o změnu legislativy usiluje, zúčastnil letos v únoru jednání Evropské komise v Bruselu a bude se dále podílet na vypracování odborného posudku v rámci dotazníkového šetření zadaného Directorate-General for Health an Food Safety – DG SANTE.

Podporu krokům, které povedou  k celkové revizi legislativy týkající se geneticky modifikovaných organismů, vyjádřil  loni v únoru na svém jednání i Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP.

Zpět