Biodiverzita a molekulární evoluce

Výzkumná skupina se zaměřuje na rekonstrukci evoluce, studium biodiversity, zoogeografii, evoluci neotenních forem a mimikry. Hlavní modelovou skupinou jsou různé skupiny brouků, především elateroidní čeledi s modifikovanou ontogenezí, a skupiny s chemickou obranou a s tím související tvorbou mimetických vzorů. Základním přístupem při studiu těchto skupin jsou molekulární metody, a to jak Sangerovo sekvenování, pro které je laboratoř plně vybavena, tak nextgen metody umožňující využití transkriptomických a genomických dat ve fylogenomice. Zajímají nás Mülleriánské mimetické komplexy: jejich druhová struktura, koexistence více vzorů v jediné komunitě, interakce mezi nepříbuznými druhy, evoluce nedokonalých vzorů, a mimetický polymorfismus. Pozornost je dále věnována porovnání mimetického signálu a jeho vnímání různými predátory. Tento výzkum probíhá v jihovýchodní Asii a na Nové Guinei. V neotenních skupinách se zaměřujeme na datování jejich vzniku, makroevoluční důsledky přechodu k neotennímu vývoji a vliv neotenních modifikací na komplex genů zodpovídajících za energetickou bilanci. Srovnáváme morfologické modifikace ve vzdáleně příbuzných skupinách a hledáme vysvětlení pro různé stupně ovlivnění metamorfózy mezi posledním larválním stádiem a dospělými samci a samicemi na úrovni exprese genů v průběhu metamorfózy. Výsledky molekulárních studií se sekundárně promítají i do klasifikace studovaných skupin od hodnocení regionální alfa-diversity po modifikaci vyšší klasifikace. Výsledky slouží k identifikaci center diversity, poznání dosud nepopsaných forem živočichů a hodnocení zranitelnosti jednotlivých skupin při klimatických fluktuacích.

https://www.catrin.com/cs/vyzkumne-skupiny/biodiverzita-a-molekularni-evoluce/

Prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.

Vedoucí skupiny

+420 585 634 906; ladislav.bocak@upol.cz

 

Ing. v oboru lesní inženýrství (1984), Mendelova Univerzita, Brno; Ph.D. v oboru entomologie (1998), Univerzita Karlova, Praha; habilitace v oboru Zoologie (2003), Univerzita Palackého; profesor v oboru Zoologie (2010), Univerzita Palackého v Olomouci. Získal post-doktorandské stipendium na Osaka Prefecture University v Japonsku (2002-2004), později působil jako výzkumný pracovník v Přírodovědeckém Muzeu v Londýně (2010-2012, částečný úvazek). V letech 1996-2016 pracoval na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a od roku 2020 působí jako vedoucí výzkumné skupiny Biodiverzita a molekulární evoluce v Catrin-CRH.

Jeho výzkum je zaměřen na oblasti molekulární fylogenomiky, klasifikace hmyzu, evoluce mimikry a ontogenetické modifikace v elateroidních skupinách brouků. Pracuje jako editor v časopisu Zootaxa. Publikuje v zoologických a evolučně biologických časopisech (WoS: 115 publikací, 1650 citací, h-index 23). Přednáší na přírodovědecké fakultě evoluční biologii, fylogenetickou systematiku, systematiku hmyzu, aplikovanou a obecnou entomologii v studijních programech všech stupňů.
Byl hlavním řešitelem projektů GAČR, OPVK a IGA UP.

ORCID: 0000-0001-6382-8006

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)