Buněčná a vývojová biologie

Členové výzkumné skupiny se věnují těmto výzkumným tématům: Signální sítě a cytoskeleton rostlin, Vývoj polarity v rostlinách a Interakce mezi rostlinami a mikroorganismy. Témata úzce souvisejí s transdukčními kaskádami signálu, cytoskeletem a endomembránami. Tým používá komplexní buněčně-biologické, genetické, biotechnologické, biochemické a proteomické přístupy s cílem lépe porozumět molekulární signalizaci u rostlin ve vztahu k fyziologii stresu rostlin, jak abiotického tak biotického původu. Kromě zkoumání vztahů mezi rostlinou a jejím prostředím v současnosti studuje rovněž biotické interakce modelových rostlin (huseníček, vojtěška a ječmen) s některými beneficiálními a patogenními mikroorganizmy. Ke studiu souhry mezi mitogenem-aktivovanými protein kinázami (MAPKs) a cytoskeletem během vývoje rostliny a adaptace na stres vědci využívají metody a techniky molekulární biologie a genetiky (včetně CRISPR/Cas9 a různých mutantů), kombinované s pokročilou buněčnou biologií a mikroskopií (včetně super-rezoluční a "light-sheet" mikroskopie).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)