Fytochemie

Pracovníci výzkumné skupiny Fytochemie se věnují chemické analýze rostlin a rostlinných produktů. Pomocí extrakčních a destilačních metod izolují primární a sekundární metabolity, případně prvky. Jako metody koncové analýzy používají molekulovou spektrometrii, hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem, kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii a kapilární elektroforézu v kombinaci s různými detekčními systémy (UV/VIS, MS, FL, ELSD). Takto získávají informace o obsahu prvků, malých organických kyselin, aminokyselin, mastných kyselin, cukrů, fruktanů, některých vitamínů, terpenoidů, fenolických látek, glukosinolátů, kanabinoidů, polyaminů, cytokininů a strigolaktonů v relevantním biologickém materiálu. Získaná data nacházejí uplatnění jak v oblasti základního výzkumu (biochemie a fyziologie rostlin), tak i při hodnocení kvality genetických zdrojů rostlin, rostlinných produktů pro aplikovaný výzkum či při hodnocení kvality potravin. 

http://fytochemie.cr-hana.upol.cz/

doc. RNDr. Petr Tarkowski, PhD.

Vedoucí skupiny
+420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz

Vystudoval obory Analytická chemie a Botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia působil na Švédské zemědělské univerzitě v Umeå. V CRH pracuje od roku 2010 jako senior researcher. V roce 2015 se stal vedoucím oddělení Centrální laboratoře a podpora výzkumu a současně Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.). Věnuje se studiu přírodních látek izolovaných z rostlin a bakterií, vývoji analytických metod studia fytohormonů, jejich chemickým a biochemickým přeměnám, případně výskytu a interakcím mezi fytohormony. V poslední době se zabývá studiem konopí a konopných produktů. Je členem několika národních a mezinárodních odborných společností, vědeckých rad, autorem a spoluautorem více než 50 vědeckých prací.

Vzdělání:

 • 1999 - ukončení studia oboru Analytická chemie na PřF UP v Olomouci
 • 2003 - ukončení doktorského studia oboru Biologie na PřF UP v Olomouci
 • 2011 - habilitace v oboru Biochemie, PřF UP v Olomouci

Zaměstnání:

 • 2002 - vědecký pracovník, katedra botaniky, PřF UP v Olomouci
 • 2003 - 2005 postdoc, Umea Plant Science Centre, Umea, Sweden
 • 2006 - vědecký pracovník, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2007 - odborný asistent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2012 - docent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • Analytické metody studia fytohormonů
 • Biosyntéza cytokininů, interakce auxin-cytokinin
 • Strigolaktony
 • Sekundární metabolity rostlin
 • publikoval > 50 odborných prací (53 záznamů na WoS; > 2300 citací, h-index 21), > 50 prezentací na konferencích

Členství:

 • Česká společnost chemická
 • Spectroskopická společnost J.M.M.
 • The Phytochemical Society of Europe
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii