Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin VÚRV

Pracoviště uchovává více než 10 tisíc položek genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) tradičně pěstovaných ve středoevropském regionu a také sbírku jedlých a léčivých hub, především smržovitých. Kolekce představují významný potenciální zdroj nových znaků a vlastností pro šlechtění (např. fenologické charakteristiky, geny rezistence, obsah nutričně významných látek a sekundárních metabolitů). Výzkumníci se zaměřují na shromažďování pasportních a popisných dat k jednotlivým položkám zelenin a LAKR, studium položek vybraných druhů z hlediska morfologických, fenologických a výnosových charakteristik a nutričních a obsahových látek či studium odolnosti vůči chorobám a škůdcům. Věnují se rovněž hodnocení diverzity kolekcí pomocí molekulárních metod a hledání genetických markerů hospodářsky významných znaků pro potřeby výzkumu a šlechtění i optimalizaci pěstebních technologií u vybraných plodin. Vědci se podílejí na vývoji a aplikaci metod chemické analýzy nízkomolekulárních látek izolovaných z rostlin, hub a bakterií a vývoji a aplikaci metod molekulární biologie k identifikaci, charakterizaci a monitoringu chorob zelenin a LAKR.

www.vurv.cz

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.

Vedoucí skupiny

+420 585 634 677, petr.tarkowski@upol.cz

Vystudoval obory Analytická chemie a Botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia působil na Švédské zemědělské univerzitě v Umeå. V CRH pracuje od roku 2010 jako senior researcher. V roce 2015 se stal vedoucím oddělení Centrální laboratoře a podpora výzkumu a současně Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.). Věnuje se studiu přírodních látek izolovaných z rostlin a bakterií, vývoji analytických metod studia fytohormonů, jejich chemickým a biochemickým přeměnám, případně výskytu a interakcím mezi fytohormony. V poslední době se zabývá studiem konopí a konopných produktů. Je členem několika národních a mezinárodních odborných společností, vědeckých rad, autorem a spoluautorem více než 50 vědeckých prací.

Vzdělání:

 • 1999 - ukončení studia oboru Analytická chemie na PřF UP v Olomouci
 • 2003 - ukončení doktorského studia oboru Biologie na PřF UP v Olomouci
 • 2011 - habilitace v oboru Biochemie, PřF UP v Olomouci

Zaměstnání:

 • 2002 - vědecký pracovník, katedra botaniky, PřF UP v Olomouci
 • 2003 - 2005 postdoc, Umea Plant Science Centre, Umea, Sweden
 • 2006 - vědecký pracovník, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2007 - odborný asistent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci
 • 2012 - docent, katedra biochemie, PřF UP v Olomouci

Vědecké zaměření:

 • Analytické metody studia fytohormonů
 • Biosyntéza cytokininů, interakce auxin-cytokinin
 • Strigolaktony
 • Sekundární metabolity rostlin
 • publikoval > 30 odborných prací (26 záznamů na WoS; > 900 citací, h-index 15), > 40 prezentací na konferencích

Členství:

 • Česká společnost chemická
 • Spectroskopická společnost J.M.M.
 • The Phytochemical Society of Europe
 • Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)